News Update

News in Asia

เห็นพ้องโอนงานธุรการ ตร.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กก.พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ตำรวจฯ เห็นพ้องให้โอนงานธุรการที่ไม่ใช่ภารกิจหลักของตำรวจให้องค์กรปกครองท้องถิ่น โดยยังคงงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานสอบสวนไว้ ย้ำการถ่ายโอนต้องไม่กระทบประชาชนและต้องไม่เป็นภาระงบประมาณ

รถรับจ้าง ของสงขลาราคาถูก

รถรับจ้าง ของสงขลาราคาถูก ในการบริการขนย้ายของ งานรับจ้างขนของ ในแต่ละประเภทจะมีความยากง่ายและแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับว่าเรามีความถนัดงานขนของประเภทไหน

ผู้ตรวจการฯลงตรวจสอบพื้นที่พญาไทแออัดด้วยตึกสูง

ผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่พญาไท หลังมีเรื่องคอนโดผุดแน่น บั่นทอนคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่

ผบ.ทอ. ทำพิธีบรรจุเครื่องบินขับไล่และฝึก T-50TH

ผบ.ทอ. ทำพิธีบรรจุเครื่องบินขับไล่และฝึก T-50TH เข้าประจำการ 4 เครื่อง

สนช.รับหลักการวาระ 1ร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

สนช.รับหลักการร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … ไว้พิจารณา โดยเป็นการกำหนดความคุ้มครองข้าราชการตุลาการศาลในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดีซึ่งได้กระทำโดยสุจริต เพื่อให้การทำงานข้าราชการตุลาการมีอิสระ ปราศจากการแทรกแซง อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

บริการดีๆจากใจ รถขนของในสงขลา

บริการดีๆจากใจ รถขนของในสงขลา “นกน้ำเพลินตา สิมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้” คำขวัญประจำจังหวัด สงขลา ซึ่งได้บอกรายละเอียดความหมายของคำขวัญ ได้อย่างชัดเจน

ครม.อนุมัติงบผูกพัน 162 ล้านเช่าเครื่องติดตามตัวผู้กระทำผิด

ครม. อนุมัติการของบประมาณผูกพัน 162 ล้านบาท ให้กรมคุมประพฤติ เช่าเครื่องติดตามตัวผู้กระทำผิด ลดภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ ได้ของมีประสิทธิภาพ

ผบ.ทบ.เชื่อยื่นตีความกฎหมาย ส.ว. ไม่กระทบเลือกตั้ง

ผบ.ทบ.เผย ยังไม่หารือปลดล็อคการเมือง เชื่อยื่นตีความกฎหมาย ส.ว. ไม่กระทบเลือกตั้ง

“มีชัย” เชื่อ ยื่นตีความ กม.ลูก ส.ส. ภายหลัง ไม่กระทบเลือกตั้ง ส.ส.

“มีชัย” เชื่อ หากยื่นตีความกฎหมายลูก ส.ส. ภายหลัง ไม่กระทบเลือกตั้ง ส.ส. ขณะเดียวกัน มั่นใจ หากศาลรัฐธรรมนูญตีตกกฎหมายลูก ส.ว. ก็ไม่กระทบโรดแมป

รถรับจ้างขนของ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ราคาถูก ชัวร์

รถรับจ้างขนของ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ราคาถูก ชัวร์ สำหรับรถรับจ้างเขตบางกะปิ แล้ว การย้ายบ้าน การขนของ การยกของ ทุกอย่างสามารถที่จะทำได้ไม่ยาก ยิ่งอยู่ในกรุงเทพแล้ว