Category: travel news

News in Asia

พิพิธภัณฑ์และศูนย์ศึกษาชาวเขา

พิพิธภัณฑ์ที่พาคุณก้าวไปสู่บทเรียนที่น่ารู้ของแต่ละชนเผ่าซึ่งจัดตั้งมานานถึง 18 ปีแล้ว โดยภายในประกอบด้วย การแสดงวิถีชนเผ่าต่างๆ อาทิเช่น อาข่า มูเซอ เย้า กะเหรี่ยง ลีซอ และม้ง ในรูปแบบของนิทรรศการ และมีการนำเครื่องใช้ในชีวิตจริงมาจัดแสดงร่วมด้วยทั้งเครื่องจักสานและหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ย่าม เสื้อผ้า เครื่องประดับ ฯลฯ โดยวัสดุเหล่านี้ล้วนมาจากธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการให้ความรู้ผ่านการฉายสไลด์มัลติวิชั่น

แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก

หลักฐานสำคัญที่จะทำให้คุณทึ่งในอดีตของเมืองน่านกับความเป็นเมืองเก่าและอู่อารยธรรมอีกแห่งหนึ่งของไทย คือ แหล่งเตาเผาและเครื่องเคลือบบ้านบ่อสวก ซึ่งมีรูปแบบและกรรมวิธีการผลิตในลักษณะเฉพาะของตัวเองและน่าจะได้รับความนิยมอย่างสูง เพราะมีการขุดพบตามแหล่งฝังศพของคนในสมัยก่อนโดยเฉพาะแถบเทือกเขาในอำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ต่อเนื่องไปจนถึงจังหวัดตากและกำแพงเพชร