Month: February 2018

News in Asia

ตรวจสุขภาพผู้สูงวัย ดีกว่าปล่อยให้แย่จะแก้ไม่ทัน

การดูแลสุขภาพในผู้สูงอายุ มีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนค่อนข้างมาก เพราะสองในสามของผู้สูงอายุมักมีโรคเรื้อรังตั้งแต่สองโรคขึ้นไป และหลายท่านมีการใช้ยาหลายชนิดซึ่งอาจนำไปสู่อาการไม่พึงประสงค์จากยา

เปิดความเห็น 2 ลุง 2 มุมมอง ปมป้าทุบรถ เห็นใจ หรือทำเกินไป.

เผยความคิดเห็น 2 ลุง 2 มุมมอง ปมป้าทุบรถ ลุงหนึ่งบอกเผาเลย เพราะไทยไร้ระเบียบ อีกลุงบอกเจ้าของบ้านอ้างคนป่วยเรียกคะแนนเสียง

ความรู้เกี่ยวกับ ผ้ากันไฟ

ความรู้เกี่ยวกับ ผ้ากันไฟ จัดเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ อีกอย่างหนึ่ง ซึ่งออกแบบมาเพื่อดับไฟขนาดเล็ก (ไฟที่เริ่มก่อตัว) มีลักษณะเป็นผืนผ้าซึ่งทำจากวัสดุต้านไฟ ใช้คลุมไฟเพื่อดับไฟ