ใต้-เหนือ ยังระดมฉีดวัคซีนตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้า

News in Asia

ใต้-เหนือ ยังระดมฉีดวัคซีนตัดวงจรโรคพิษสุนัขบ้า

เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา หลายอำเภอต้องร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลงพื้นที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนภายหลังพบว่าผลตรวจทางห้องปฏิบัติการของหัวสุนัขที่ตายแบบผิดปกติออกมาว่าเป็นบวก ซึ่งหมายถึง ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยล่าสุดนั้น ได้มีการประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราวประเภทโรคพิษสุนัขบ้าใน 7 พื้นที่ ของ 6 อำเภอ ได้แก่ อำเภอหาดใหญ่ จะนะ เมือง สะเดา รัตภูมิ สิงหนคร

ทำให้ต้องระดมวัคซีนให้แก่สุนัขในรัศมี 1 กิโลเมตร ที่เกิดโรคให้แล้วเสร็จ จากนั้นจึงจะขยายมาฉีดวัคซีนในรัศมี 5 กิโลเมตรต่อไป นายสัตวแพทย์ กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่พบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่ม เร่งดำเนินการควบคุมโรค ซึ่งไม่ได้ถือเป็นพื้นที่ที่พบใหม่ เนื่องจากเป็นจุดที่เชื่อมต่อกับพื้นที่ที่เคยพบโรคมาก่อนหน้านี้ ซึ่งสุนัขมีการเคลื่อนที่และอาจจะไปกัดสุนัข หรือวัว ในจุดใกล้เคียง จึงทำให้พบโรคเพิ่ม อย่างไรก็ตามขณะนี้ถือว่ามีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ มีเพียงสุนัขจรจัดในบางส่วน ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จึงต้องทำความเข้าใจประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังและดูแลสัตว์เลี้ยงอย่าให้ถูกสุนัขบ้ากัด

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่เร่งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข แมวของประชาชน พื้นที่ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่รอบ ๆ รัศมี 5 กิโลเมตรในพื้นที่ที่พบโรค หลังจากกรมปศุสัตว์ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้าพื้นที่ตำบลทุ่งไทรทอง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่ และรัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค หลังจากพบสุนัขจรจัดติดโรคพิษสุนัขบ้า ตาย 1 ตัว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมารวม 6 ตัว ตั้งแต่ต้นปีนี้ นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข แมวของประชาชนรวมแล้วกว่า 850 ตัว จากจำนวนที่ขึ้นทะเบียนไว้กว่า 1100 ตัว โดยต้องเร่งฉีดวัคซีนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน และห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าออกพื้นที่จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคมนี้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth