นักวิทย์จีนไขปริศนาทะเลสาบทิเบตต้นน้ำสำคัญแห่งเอเชีย

News in Asia

นักวิทย์จีนไขปริศนาทะเลสาบทิเบตต้นน้ำสำคัญแห่งเอเชีย

กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนกำลังดำเนินการสำรวจเพื่อวัดความลึกของทะเลสาบขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตปกครองตนเองทิเบตทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทะเลสาบยัมดรกมีพื้นที่ราว 590 ตารางกิโลเมตรตั้งอยู่ในอำเภอลั่งขาจื่อ เมืองซานหนาน ห่างจากเมืองลาซาเมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบตราว 70 กิโลเมตรเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดในทิเบต

ทั้งยังเป็น 1 ใน 3 ทะเลสาบอันศักดิ์สิทธิ์ของทิเบต นอกจากทะเลสาบน่ามู่ชั่วและทะเลสาบมานาซาโรวาร์ โดยการสำรวจครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการสำรวจทางวิทยาศาสตร์รอบด้านครั้งที่ 2 บนที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบตของจีน ซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2017 และครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่คณะนักวิทยาศาสตร์ดำเนินการวัดความลึกของทะเลสาบแห่งนี้โดยครอบคลุมรอบด้าน การสำรวจซึ่งยาวนาน 5-10 ปี จะดำเนินการศึกษาโดยเน้นศึกษาธารน้ำแข็ง ความหลากหลายทางชีวภาพ และความเปลี่ยนแปลงทางระบบนิเวศของที่ราบสูงและจะเฝ้าติดตามสภาพอากาศในภูมิภาค