ของขวัญตามฤดูกาลไม่ใช่แรงจูงใจทางการเมือง

News in Asia

ของขวัญตามฤดูกาลไม่ใช่แรงจูงใจทางการเมือง

คณะรัฐมนตรีได้ให้แสงสีเขียวแก่กระทรวงต่างๆของรัฐบาลเพื่อจัดทำโครงการที่ถือว่าเป็น “ของขวัญปีใหม่” ให้กับประชาชน คณะรัฐมนตรีได้ให้แสงสีเขียวแก่กระทรวงต่างๆของรัฐบาลเพื่อจัดทำโครงการที่ถือว่าเป็น “ของขวัญปีใหม่” ให้กับประชาชน อย่างไรก็ตามโฆษกรัฐบาลพุฒิพงศ์ปุณณ ณานันทายืนยันว่าของขวัญตามฤดูกาลไม่ใช่แรงจูงใจทางการเมือง

หรือมุ่งเป้าไปที่การแสวงหาการสนับสนุนจากประชาชนในการเลือกตั้ง เขากล่าวว่าโครงการต่างๆของกระทรวงต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นส่วนหนึ่งของ “กิจกรรมประจำวัน” ในช่วงเวลานี้ของปี โครงการนี้จะรวมถึงเอกสารประกอบคำบรรยายประกอบกับคนจนเงินพิเศษสำหรับผู้สูงอายุการหักภาษีรายได้และเงินอุดหนุนสำหรับผู้ปลูกยางพาราและต้นปาล์ม